Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Santa Maria de Palautordera (POUM Santa Maria de Palautordera)

--

Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
Aprovació Definitiva Gener 2011

PLANEJAMENT GENERAL

--

Col·laboració amb l'equip redactor de l'Ajuntament i sota la seva supervisió en les prestacions d'estudi i assistència per l'elaboració i redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Santa Maria de Palautordera.

--

PROMOTOR: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

--

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP,  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta), Jordi Panadès (advocat)

COL·LABORADORS: Joan Angelet (Economista), ECOMOLL (Enginyeria i consultoria ambiental), DOYMO (Enginyeria i consultoria ambiental), INDIC (Iniciatives dinàmiques comunitàries).