Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Feliu Sasserra (POUM Sant Feliu Sasserra)

--

Sant Feliu Sasserra (Bages)
Aprovació Definitiva Maig 2010

PLANEJAMENT GENERAL

--

Col·laboració amb l'equip redactor de l'Ajuntament i sota la seva supervisió en les prestacions d'estudi i assistència per l'elaboració i redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Feliu Sasserra.

--

PROMOTOR: Ajuntament de Sant Feliu Sasserra

--

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP,  Eduard Fenoy (arquitecte), Joan Ribera (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta), Jàson Portell (arquitecte), Laia Rivero (arquitecta), Jordi Panadès (advocat)

COL·LABORADORS: Joan Angelet (Economista), PHRAGMITES (Enginyeria i consultoria ambiental), Albert Hereu (ambientòleg) , Josep Canals (geògraf)