Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Oristà (POUM Oristà)

--

Oristà (Osona)
Aprovació Definitiva Juny 2010

PLANEJAMENT GENERAL

--

Col·laboració amb l'equip redactor de l'Ajuntament i sota la seva supervisió en les prestacions d'estudi i assistència per l'elaboració i redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Oristà

--

PROMOTOR: Diputació de Barcelona

--

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP,  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta), Jàson Portell (arquitecte), Marc Puig (arquitecte), Jordi Panadès (advocat).

COL·LABORADORS: Joan Angelet (Economista), PHRAGMITES (Enginyeria i consultoria ambiental), INDIC (Participació Ciutadana) , Josep Maria Canals (demògraf)