Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Esparreguera (POUM Esparreguera)

--

Esparreguera (Baix Llobregat)
Aprovació Avanç desembre 2014

PLANEJAMENT GENERAL

--

Col·laboració amb l'equip redactor de l'Ajuntament i sota la seva supervisió en les prestacions d'estudi i assistència per l'elaboració i redacció del Pla d'Ordenació Urbanística  Municipal d'Esparreguera.

--

PROMOTOR: Ajuntament d'Esparreguera.

--

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP,  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta), Marta Vivet (enginyera de l'edificació), Marc Fenoy ( enginyer de l'edificació), Jordi Panadès (advocat)

COL·LABORADORS: Joan Angelet (Economista), PHRAGMITES(Enginyeria i consultoria ambiental), INDIC (iniciatives dinàmiques comunitàries).

COMISSIÓ DE DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Eduard Fenoy (arquitecte), Anna Alonso (jurista dels serveis territorials), Francesc Balanyà (arquitecte municipal), Josep Rovira (regidor d'urbanisme)