Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Calders (POUM Calders)

--

Calders (Bages)
Aprovació Definitiva Abril 2011

PLANEJAMENT GENERAL

--

Col·laboració amb l'equip redactor de l'Ajuntament i sota la seva supervisió en les prestacions d'estudi i assistència per l'elaboració i redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Calders.

--

PROMOTOR: Ajuntament de Calders

--

EQUIP REDACTOR:  Eduard Fenoy (arquitecte) i Joan Ribera (arquitecte municipal) directors dels treballs de revisió, Mireia Salvans (arquitecta), Jordi Panadès (Advocat), Lara Rivero (arquitecta), Moisès Tapia (delineant projectista)

COL·LABORADORS: Joan Angelet (Economista), GAIA (Enginyeria i consultoria ambiental), Albert Hereu (ambientòleg), Josep Maria Canals (demògraf) 

AJUNTAMENT, SEGUIMENT DELS TREBALLS: Jaume Perarnau (alcalde), Xavier Costa (1er tinent d'alcalde), Sergi Pich (regidor), Jaume Sales (secretari).