Rehabilitació de l'edifici Consistorial del municipi de Callús.

--

Callús (Bages)
Finalitzat el 2014

REHABILITACIÓ 

--

Projecte executiu i direcció de les obres de rehabilitació de l'edifici Consistorial de municipi de Callús

--

PROMOTOR: Ajuntament de Callús

--

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy (Arquitecte).

COL·LABORADORS: