CONVERSIÓ DE LES ESCOLES VELLES EN HABITATGE DOTACIONAL

--

Ullastrell 2017

El projecte tractava de la conversió de l'antiga escola en desús, a habitatges dotacionals per a joves. 
Conservant l'estructura i tot l'envolvent actual, el projecte acondiciona els espais d'aula per a convertir-se en habitatge i els grans espais de relació, tant necessaris a les escoles, nous espais d'ús comú.