Conservatori de Música de Manresa

--

Manresa (Bages)
Acabament Febrer 2000

REHABILITACIÓ DE LA FÀBRICA "BALCELLS" COM A CONSERVATORI DE MÚSICA

--

Projecte bàsic, executiu i direcció de les obres de rehabilitació i adaptació de la centenària fàbrica "Balcells" per a ubicar-hi el Conservatori de Música.

--

PROMOTOR: Ajuntament de Manresa (FORUM S.A.)

--

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy, Francesc Camps, Joan Mateu, Jordi Capellas, Antoni Mª Baraut (Arquitectes).

COL·LABORADORS: Higini Arau (Físic Acústic).