Ampliació i rehabilitació CEIP Pau Picasso

--

Barberà del Vallès
2004-2006

AMPLIACIÓ I REHABILITACIÓ

--

Projecte executiu i direcció d'obra de les obres d'ampliació i rehabilitació d'un centre d'eduació infantíl i primària a Barberà del Vallès, que consisteix en realitzar la reforma de l'edifici existent d'obra vista i de l'ampliació amb un nou pavellò de gimnàs i aules infantils amb murs de formigó vist.

--

PROMOTOR: GISA, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U

--

EQUIP REDACTOR:Eduard Fenoy Palomas,(Arquitecto), Mireia Salvans,(Arquitecta)

COL·LABORADORS: Toni Montiel, (Enginyer)