[SEGON LLOC] CONCURS PARC DEL NORD a SABADELL

--

Sabadell a 2018

En el marc del concurs per urbanitzar la primera fase del Parc del Nord, es presenta la proposta CONNECTAR EL NORD, que queda finalista  (segona posició).
El replanteig de les infrastructures, prioritzant el peató i la bici enfront el vehicle rodat, així com la nova xarxa de vials secundaris que permeten relacionar la ciutat-parc; el replanteix dels recursos hídrics així com la nova disposició paisatgística de la flora (i per tant, de la fauna) fan dels parc punts claus no només al nivell ciutat, sinó que a nivell d'ecosistema urbà.