Segon Premi al Concurs, Plaça de la Immaculada de Manresa

--

Manresa
1996

CONCURS

--

Concurs d'idees per a la remodelació de l'espai urbà d'una fracció del casc antic de Manresa, la connexió amb el barri situat en l'altra banda de la vaguada existent, l'articulació del nou espai amb la resta del casc i els quipaments existents, projectant, a més, una sèrie d'edificis d'habitatges de protecció oficial que ajudaràn a  construir la plaça i regenerar la zona. Es resum renovar l'entorn de la plaça de la immaculada. Edifici de Planta soterrani + planta baixa + 5 plantes pis. 

--

PROMOTOR: FORUM, Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A.

--

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy, Joan Mateu i Francesc Camps (Arquitectes).

COL·LABORADORS: Antoni Mª Baraut i Jordi Capellas (Arquitectes).