Primer Premi concurs del Parc de la Granja del Pas de Sabadell i Barberà del Vallès

--

Sabadell- Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
1994

CONCURS

--

Concurs per al Projecte executiu i direcció de les obres de la construcció de la xarxa bàsica de vials del Parc, de la rehabilitació i ampliació de la masia existent, del parc d'energies adjacent al Centre de divulgació ambiental, i del centre de recollida de residus.

--

PROMOTOR: Consorci Parc Central del Vallès

--

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy (arquitecte), Francesc Camps (arquitecte), Joan Mateu (arquitecte)

COL·LABORADORS: