Guanyadors del Concurs per la redacció del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal de La Granada

--

La Granada (Alt Penedès)
2009

CONCURS 

--

El concurs per col·laborar amb l'equip tècnic de l'Ajuntament en les prestacions d'estudi i assistència, per a l'elaboració i  redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de La Granada.

--

PROMOTOR: Ajuntament de La Granada

--

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP:  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans, (arquitecta), Eduardo Hernàndez (arquitecte), Marta Vivet (enginyera de l'edificació), Marc Fenoy (Enginyer de l'edicació)            

COL·LABORADORS: Ponç Feliu (biòleg), Anna Puigdemont (ambientòleg)