[GUANYADOR] Concurs de millora urbana a Can Feu - Gràcia

--

Sabadell 2019

La nostra proposta introdueix nous usos per a diferents espais –com àrees de jocs i guinguetes–, amb aportacions en disseny i sostenibilitat, introducció de pèrgoles com a elements multifuncionals i la inclusió de plaques fotovoltaiques com a sistema d’il·luminació. Concretament, els elements que caracteritzen aquesta proposta són els següents: 
·     Les pèrgoles com a elements comuns i repetits al llarg de tot l’espai, des del passeig de Can Feu fins a l’estació Can Feu | Gràcies –fins i tot damunt de la rambla d’Ibèria, la qual queda incorporada en el paisatge urbà tot i que hi continuaran passant cotxes.
·     L’eliminació del pont de vianants per tal de deixar en aquell àmbit una gran plaça cívica.
·     La presència d’un itinerari verd que evita les línies rectes.
·     El verd a tot el recorregut, ja sigui amb arbres –més a les vores– o amb arbusts i herbàcies –damunt de la llosa.
·     Un amfiteatre a l’actual aparcament de l’estació Can Feu | Gràcia, que passa a ser verd i amb reducció sensible de places d’aparcament.
·     La presència de diverses d’àrees de joc infantils.
·     La creació de zones d’infiltració d’aigua a tot el recorregut –que culmina en tres basses al parc de Can Feu– i la recuperació del torrent que hi dona nom.
·     La voluntat de cosir els dos costats de l’antiga via pensant en recorreguts transversals a peu per a la ciutadania.