Projecte Reparcel•lació del sector de Prim de la Sagrera- Barcelona

--

La Sagrera - Barcelona
Iniciat el 2011

GESTIÓ URBANÍSTICA

--

Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació urbanística número 1(amb 218 parcel·les inicials)  delimitat per la Modificació del Pla Metropolità del Sector de Prim..

--

PROMOTOR: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A.

--

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP:  Eduard Fenoy (arquitecte), Jordi Panadès (advocat)  Mireia Salvans, (arquitecta)    Risc Valor, SL: Raúl Lorente (economista), Joan Lloret (economista), Miguel Lorente (enginyer de camins canals i ports)

COL·LABORADORS: Amàlia Orive (topògrafa)