Projecte Reparcel•lació del nucli de Can Cabassa- Ullastrell

--

Ullastrell (Vallès Occidental)
aprovació inicial abril 2015

GESTIÓ URBANÍSTICA

--

Projecte de Reparcel·lació del  nucli de Can Cabassa (amb 23 parcel·les inicials)  per procedir a la seva legalització, i d'acord amb les previsions contingudes al Capítol 3 del Títol 4ert de la Llei 3/2012 de febrer de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, i a la Llei estatal 8/2007.

--

PROMOTOR: Ajuntament Ullastrell

--

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP:  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans, (arquitecta), Marta Vivet (enginyera de l'edificació)

COL·LABORADORS: