Projecte de Reparcel·lació de la Fase 2 de la unitat d'actuació B del Barri del Bon Pastor de Barcelona

--

Barcelona
Aprovació Definitiva Juliol 2011

GESTIÓ URBANÍSTICA

--

Redacció del projecte de Delimitació poligonal i de Reparcel·lació de la fase 2 (amb 204 parcel·les), de la unitat d'actuació B del Polígon de les Cases Barates del Barri del Bon Pastor de Barcelona, que ha de permetre la regeneració del Barri. 

--

PROMOTOR: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona

--

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP, Eduard FEnoy (Arquitecte), Jordi Panadès (Advocat). 

COL·LABORADORS: Mireia Salvans (Arquitecta), Silvia Porqueras de ED'A SCP (Especialista en Valoracions Econòmiques).