Habitatge unifamiliar entre mitgeres. Sabadell Centre

--

Sabadell - Vallès Occidental, Barcelona

Finalització Obra: Setembre 2015

EDIFICACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR
--
Projecte bàsic, executiu i direcció de les obres d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres al centre de Sabadell. 
Habitatge de 200m² distribuit en Planta Baixa + 2 Plantes Pis; i amb un pati exterior de 150m² amb un cobert de 15m²