Projecte de reforma d'una planta pis per a espai "Coworking"

--

Sabadell, 2.020

El projecte tracta de la reforma integral per convertir un espai dividit en múltiples despatxos a un "Open Space". Conservem la singularitat i l'esperit de l'espai per tal de reconvertir-lo a en múltiples llocs de treball.