Nucli rural Ses Tanques, Maó, Menorca

--

Menorca (Illes Balears)
Finalitzat el 1992

EDIFICACIÓ D'HABITATGES (NUCLI RURAL)

--

Projecte executiu i direcció de les obres d'un conjunt de 60 habitatges, per a la formació d'un nucli rural, amb places, jardins, mobiliari urbà i piscina comunitària.

--

PROMOTOR: Privat

--

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy (Arquitecte), 

COL·LABORADORS: Estudi Ribalta, Ramon Ribalta, Pep Puig i Josep Garrido.