Edifici plurifamiliar al Barri de Can Bordoll, Sabadell

--

Sabadell (Barcelona).
Projecte finalitzat 1999

EDIFICACIÓ D'HABITATGES PLURIFAMILIARS

--

Projecte bàsic i executiu  i direcció de les obres de 3 edificis plurifamiliars aïllats d'habitatges socials destinats a 39 a venda i 49 a lloguer, compost de soterrani planta baixa i 2 plantes pis, amb 73 aparcaments i dos locals comercials,  així com un edifici de planta baixa destinat a local social.

--

PROMOTOR: VIMUSA

--

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy (arquitecte), Franscesc Camps (arquitecte) i Joan Mateu (arquitecte)

COL·LABORADORS: