Edificació d'habitatges (nucli rural) Bolvir/Ger, Girona (La Cerdanya)

--

Bolvir/Ger (Girona)
Finalitzat el 2008

EDIFICACIÓ D'HABITATGES (NUCLI RURAL)

--

Projecte executiu i direcció de les obres d'un conjunt de 132 habitatges, per a la formació d'un nucli rural, amb places, jardins, i mobiliari urbà.

--

PROMOTOR: Privat

--

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy (Arquitecte), 

COL·LABORADORS: Estudi Ribalta, Ramon Ribalta, Pep Puig i Josep Garrido.