Ampliació C.A.P de Sant Joan de Vilatorrada

--

Sant Joan de Vilatorrada
Projecte Finalitzat Novembre 2006
Obra Finalitzada Agost 2009

EDIFICACIÓ EQUIPAMENT PÚBLIC

--

Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi de seguretat i salut, estudi geotècnic i projecte d'activitats per a la llicència ambiental i posterior direcció d'obra per a l'Ampliació del CAP de Sant Joan de Vilatorrada. Ampliació i reforma interior per adequar el CAP al nou volum de població de Sant Joan de Vilatorrada. 

--

PROMOTOR: CATSALUT +GISA

--

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy (Arquitecte)

COL·LABORADORS: Jàson Portell (Arquitecte)