38 Habitatges UA2 Polinyà

--

Polinyà (Vallès Occidental)
Finalització Projecte Desembre 2005
Finalització Obra Juliol 2009

EDIFICACIÓ D'HABITATGES PLURIFAMILIARS

--

Projecte bàsic, executiu i direcció de le sobres de dos edificis plurifamiliars, composts de soterrani -2,-1; Bloc A planta baixa, 2 plantes pis i sotacoberta; Bloc B planta baixa, 2 plantes pis i sotacoberta, amb un total de 38 habitatges, 78 places d'aparcament i un local.

--

PROMOTOR: Promueve S.L.

--

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy (Arquitecte), 

COL·LABORADORS: Mireia Salvans (Arquitecta).