Partner a

3AE Architecture Engineering Urbamed - urbanisme integral i medi ambient

Equip

-

Col·laboradors

 • Jàson Portell Garcia, Arquitecte Paisatgista
 • Xavier Font i Solà, Enginyer de Camins, Canals i Ports
 • Xavier Peradalta Tort, Arquitecte Paisatgista
 • Joan Angelet Cladellas, Economista
 • Jordi Panades Dalmases, Advocat
 • PHRAGMITES, Enginyeria i Consultoria Ambiental
 • INDIC, iniciatives i dinàmiques comunitàries
 • SERPA, Enginyeria i Consultoria Ambiental
 • Grup Solucions, Enginyeria de Medi Ambient i Consultoria
 • Ermen Llobet Martí, Enginyeria i Servei d'Eficiència Energética
 • Trema Projectes, Consultors d'Enginyeria